Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Diễn đàn Gstt.vn

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tổng cộng1926   

Tâm trạng của mọi người

Xem: 9084|Trả lời: 20

T?ng h?p cc ph?n m?m t? ?i?n thng d?ng nh?t

[Lấy địa chỉ]

13

Bài

15

Fan

666

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
313
Đăng lúc 19/2/2012 00:13:41 |Hiện toàn bài
Gi?ng nh? chi?n m trong tay k? s?, m?t t? ?i?n t?t lun pht huy t?i ?a n?ng l?c t? duy v v?n ??ng c?a ng??i h?c Ngo?i ng?. V?i kinh nghi?m h?c Ti?ng Anh v s? d?ng ph?n m?m t? ?i?n, ti xin gi?i thi?u ??n cc b?n nh?ng ph?n m?m m ti cho l hay v h?u hi?u nh?t, ch?c ch?n s? gip ch r?t nhi?u cho cc b?n trong c? qu trnh di h?c t?p v trau d?i v?n ki?n th?c c?a mnh.

1. Lingoes?y l ??i di?n ??u tin v sng gi nh?t ti mu?n cc b?n ?? . S? d? ti dm kh?ng ??nh nh? v?y l v nh?ng ?u th? v??t tr?i sau:

- L t? ?i?n tch h?p. C ngh?a l b?n thn Lingoes ch? l 1 ci b?n l? ghp n?i cc t? ?i?n khc l?i v?i nhau. ?ng ch l nh?ng t? ?i?n c th? tch h?p trong lingoes ??u l nh?ng tn tu?i khng th? b? qua: Cambridge, Oxford, MacMillan, Longman... ??n gi?n, b?n c th? hi?u Lingoes k?t n?i cc tr??ng t? v?ng c?a t?t c? nh?ng t? ?i?n ny (t?t nhin ch? v? m?t ngh?a, ghp phin m ch?c c l? cn l cng vi?c c?a t??ng lai). Th? nn, khi type 1 t? no ??y, b?n c th? ti?p c?n t?t c? cc cch gi?i thch, v vn v d?, v ??c bi?t l km theo nh?ng cng c? ??c l?c nh? collocation, synonyms, antonyms, th?m ch c? translatation c?a Google.

Lingoes cn c l?i th? tch h?p v? m?t ngn ng?. C? th?, b?n c th? ci ??t t? ?i?n cho trn 80 ngn ng? khc nhau, Vi?t-Nh?t, Vi?t Trung, Hn, ??c... ??u ???c t?t.

- L t? ?i?n mi?n ph. Chen chn vo l?nh v?c tch h?p ny, ph?i k? ??n Bp B Babylon. Tuy giao di?n c ??p h?n th?t, nh?ng m ?nh ??i th?i gian crack v dung l??ng b? nh? v nng Bp b ny, qu? th?t khng ?ng. H?n n?a, Lingoes cn v??t tr?i h?n v? m?t tnh n?ng.

- R?t nh?. N?u b?n ci Longman, Oxford, v nh? nh?t l Cambridge, th dung l??ng b? nh? b? ?ng chi?m ln ??n hng GB. Tuy nhin, c trong tay Lingoes, b?n ? s? h?u ??y ?? cc t? ?in ny v?i v?n v?n m?y ch?c MB, cng l?m l 500MB (n?u b?n no thch ci ??t nhi?u gi phin m), r?t ti?n l?i v thch h?p v?i cc my tnh c c?u hnh th?p.

C? b?n v? ?u ?i?m l nh? th?. Ti ?? dnh thch th cn l?i cho cc b?n t? khm ph.

Ci ??t:
1. Cc b?n truy c?p http://www.lingoes.net/en/translator/download.htm v download Lingoes phin b?n m?i nh?t. Set up bnh th??ng.
2. Nh?p vo link sau ?? download thm cc t? ?i?n c?m th?y c?n thi?t (ci nhi?u t? ?i?n qu ??ng ngh?a v?i vi?c gi?m t?c ?? search c?a t?). Danh sch ?? c? c?a ti bao g?m Longman, Oxford, Cambridge, Merriam-Webster, Mamillan, Collins Cobuild, English-Vietnamese Dictionary, Oxford Collocation, Oxford Thesaurus3. Download Gi?ng ??c. Mnh recommend l gi?ng ??c c?a Longman, r?t ?m v chu?n. Sau khi download v?, gi?i nn v copy c? folder ? vo ??a ch? C/Program Files/Lingoes/Translator2/Speech. Vo th? Configuration bn d??i d?u X thot trong c?a s? c?a Lingoes, chuy?n th? Speech, tch Enable, ch?n Voice Longman v Rebuild Index File. Tr? l?i tra t? v th??ng th?c gi?ng ??c tuy?t v?i c?a Longman.B?n no mu?n ci ??t thm t? ?i?n chuyn ngnh ho?c ti?ng anh th vo ?Y nh

Nh? v?y l ? hon t?t ci ??t. Chi ti?t c th? xem bi http://www.vn-zoom.com/f181/lingoes-tu-dien-mien-phi-da-ngon-ngu-511227.html

2. Longman Dictionary of Contemporary English (5th Edition)?y l t? ?i?n mnh c?m th?y ?ng nh?t trong lng s?n xu?t. Gi?ng nh? mnh c ?? c?p ? trn, Longman c gi?ng ??c r?t chu?n, chu?n h?n nhi?u so v?i Oxford, gi?i thch ngh?a r?t d? hi?u. ??c bi?t c ph?n gi?i thch g?c t? kh?i ch. Cc b?n h?c ti?ng Anh ch?c h?n s? bi?t h?c thng qua g?c t? l ph??ng php tr?c quan sinh ??ng v h?u hi?u hng ??u. Tm hi?u thm nh. B? ng? cho cc b?n ??y.

Nh? v?y, n?u thch th??ng th?c tr?n v?n tnh n?ng c?a Longman (r?t nhi?u th? ??y) m Lingoes ch?a v khng th? ??a km vo h?t, hy ch?n cho mnh 1 gc ng?i tr??c laptop v tr?i nghi?m. S? r?t tuy?t v?i, dm c v?i b?n!Download Longman Dictionary of Contemporary English
N?i file b?ng ph?n m?m FFSJ
Download Crack

H??ng d?n crack: Sau khi gi?i nn, Set up bnh th??ng. Hon t?t cng ?o?n ny, khoan Launch v?i. Gi?i nn Crack v Copy (Replace) file crack vo ??a ch? C/Program Files/Longman. B?t Longman ln v th??ng th?c.

?y da, phin m bo l?i insert ??a r?i. Thi ch?t, lm th? no ?o ?u ra ci ??a g?c by gi?. M?t cng download ny gi?. ??ng n?n, crack khng s?a l?i ny ???c, th ta th? cch khc. Hi?u v?n ?? l trong th? m?c ci ??t, khng c file d? li?u ? folder ch?u trch nhi?m pht m. Ok, kh?c ph?c b?ng cch copy th? m?c data gi?i nn ???c ban ??u (ch? c km file set up khi down v?) vo ch? pht m cn thi?u trong C/Program. ??m b?o ??y, cch ny t? t? ngh?, tuy c v? hnh nh? copy c? file data vo th dung l??ng c?a Longman b?ng ??i ln m?y GB. ? dm ch?i m, dm ch?u ch?.

3. Oxford Advanced Learner's Dictionary (8th Edition)N?u Longman mnh ?nh gi cao v? pht m, th Oxford xu?t s?c hon c? v? m?t gi?i thch ngh?a v v d?. Gi?i thch dng ngn ng? ??n gi?n, r?t ??i s?ng, d? ti?p thu. ? t? ?i?n Oxford tr? danh ny, ??c bi?t l phin b?n 8th, m?i nh?t, nng h?i nh?t, cc b?n s? b?t g?p m?t ti?ng Anh r?t d? h?c, bnh d? nh?ng c?ng r?t su s?c.

1/ C?i ti?n ??u tin so v?i OALD7 l tnh n?ng t? ??c t? (Automatic Sound) v?i hai ty ch?n British v American Sound, m thanh r khng km g Cambridge English Pronouncing Dictionary - t? ?i?n pht m n?i ti?ng hi?n nay. (tuy v?y ti v?n ?nh gi Longman cao h?n 1 b?c).

2/ Tnh n?ng Advanced Search c?ng l 1 c?i ti?n "?ng ??ng ti?n bt g?o", b?n c th? tm ki?m theo example, idiom phrasal verb... ho?c tm ki?m t? theo qu?c gia, lnh th? s? d?ng v r?t nhi?u ty ch?n khc v? Speech, Register. ?? s? d?ng tnh n?ng ny, b?n nh?n nt ADVANCED SEARCH pha trn bn ph?i giao di?n.

3/ iWriter l 1 b? sung khc hon ton m?i c?a OALD8 gip pht tri?n k? n?ng vi?t ti?ng Anh. Cng c? ny cho php ng??i dng pht th?o 1 bi lu?n ho?c ?o?n v?n ng?n, h? tr? vi?t v ki?m tra cc l?i t? v ng? php. B?n c th? nh?n ?i chu?t ln b?t k? t? no, t? ?i?n s? t? ??ng tra ngh?a v m t? ?. iWriter cung c?p cho b?n 2 ty ch?n vi?t trong OALD8 v?i nh?ng ch? d?n chi ti?t (I want to do my own writing) v tham kh?o cc th? lo?i, quy t?c vi?t (I want to see model of writing). Nh?n nt iWriter ?? kch ho?t tnh n?ng ny4/ My Topics l t?p h?p nh?ng t? ph? bi?n c dc s? d?ng trong h?c t?p nhi?u nh?t, s?p x?p trong 350 ch? ?? nh? thu?c 15 ch? ?? l?n.Nh?ng t? ny thu?c cc l?nh v?c: Business (kinh doanh), Culture (v?n ha), Education (gio d?c), Society (x h?i)... s? gip pht tri?n nhanh v?n t? v?ng, c?ng nh? cch s? d?ng chng. ?? m? tnh n?ng ny b?n nh?n My Topics

Bn c?nh ?, cc c?i ti?n nh? khc c?a OALD8 so v?i OALD7 c?ng gip ng??i s? d?ng c?m th?y ti?n l?i h?n nhi?u nh?: m?i khi dc kh?i ??ng OALD8 s? t? ??ng nh?y ??n 1 t? m?i b?t k?, Quick Time phin b?n tch h?p hon ton t??ng thch v?i giao di?n Aero c?a Vista ho?c Win7, t?c ?? kh?i ??ng v tm ki?m t? c?ng nhanh h?n, giao di?n, font ch? c?ng kh d? quan st...

L??c qua 1 s? m?t m?nh m Oxford h?a h?n. B?t ??u cng cu?c download v crack

Download  Part 1 Part 2 Part 3
Password: englishtips.org

Crack: C th? ni Oxford Dictionary l ph?n m?m c dn nhn ch?ng sao chp t?t nh?t. C? th? ??i v?i b?n thn mnh, mnh ? m?t c? 1 thng tr?i ?? crack n, ci ?i v uninstall khng bi?t bao nhiu l?n, chim nghi?m v nghe l?i khng t b?c lo thnh. Th? r?i, vo m?t ngy ??p tr?i, mnh ? thu ph?c ???c n. Nh?ng m lc ? ch? th?y h?ng th l?m v?i ci t? ?i?n ny n?a. C l? s?c cu?n ht c?a 1 th? g ?, n?u ???c thu d?t b?i chnh b?n, th m?i th?c s? l?n lao h?n t?t c?.

Anyway, ?y l file Crack. Copy vo th? m?c C/Program Files/Oxford/OALD* Th?c m?c g th c? h?i cc bc IT ? Bch khoa nh, mnh khng ch?c v khng mu?n lao tm kh? t? vo ph?n m?m ny n?a.

4. Cambridge Advanced Learner's Dictionary (3th Edition)Th?c s? th ?n t??ng v? Cambridge Dictionary khng th?c s? n?i b?t l?m ??i v?i mnh (c l? l do Cambridge Preparation for the TOEFL iBT ? chi ph?i qu l?n). Nh?ng t?u chung l?i, Cambridge l 1 t? ?i?n t?t, ??c bi?t v? phin m th ?n ??t Oxford, d c? s? d? li?u c thua km th?t. Oxford c 1 ?i?m hay l li?t k t?t c? cc word forms (Noun, Verb, Adverb, Adj) c?a t?t c? cc t?, nn r?t ti?n trong vi?c xu k?t ngh?a v vi?t lu?n. V d? trnh by t?t, d? phn bi?t v c ?u ?i?m l r?t ??y ?? (nhi?u t? ch? c m?i Cambridge m?i c v d? nguyn cu.Download:
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
Password:  shoptinhoc

Khng hi?u v l do g m CALD3 l?i d? di b?t ng? v? m?t b?n quy?n (tri ng??c hon ton v?i Cambridge TOEFL, ??ng ?nh gi th?p cng ngh? c?a Cambridge nh). Hon ton cho php download, copy hay m?i hnh th?c chia s? khc m khng c?n rng bu?c v?i sch g?c. Chi?n l??c dnh l?i th? tr??ng ch?ng?

H??ng d?n ci ??t: File sau khi extract c ?ui .ngr. C th? b?n h?i ng? ngng v my tnh khng ??c ???c ??nh d?ng ny, nh?ng yn tm b?n hon ton c th? gi?i quy?t v?n ?? ny v?i Alcohol. Mnh thch soft ny h?n UtralIso, khng ch? v? giao di?n m cn v kh? n?ng mount v ch? ?? t?t tnh n?ng ch?ng sao chp hi?u qu? h?n nhi?u. Cc b?n c th? download Alcohol 52% mi?n ph t?i ?Y. Ci ?? v Open File ngr ni trn, sau ? Click chu?t ph?i v Mount on Device, tr? l?i ? ??a v m? file ? ln, Set up tu?n t? l Ok. Chc vui!

5. Macmillan English Dictionary Dictionary for Advanced LearnersMnh ???c th?y gio d?y ti?ng Anh t?ng cho cu?n t? ?i?n ny. M?t th?i gian di b?n kho?n v l? g m th?y l?i ch?n t? ?i?n ny g?i ??u v mu?n h?c sinh c?ng s? d?ng hi?u qu?. Sau ny, sau khi ci ??t v dng tr?i nghi?m v?i lingoes, mnh m?i th?c s? v? lng v? American English. H?c sinh Vi?t Nam mnh, v bi?t ??n ti?ng Anh thng qua ng??i Anh nhi?u h?n ti?ng M?, nn s? ph? bi?n c?a Macmillan t nhi?u b? h?n ch?. Th?t ra, ti?ng Anh M? (American English) ??n gi?n v thi?t th?c h?n ti?ng Anh Anh (British English) nhi?u. Cc b?n nghe gi?ng ??c M?, kh?e kho?n, r?ng mi?ng v ho s?ng; khc v?i gi?ng Anh, bao gi? c?ng ph?i thu h?p vm mi?ng v nh?n nh qu nhi?u. ki?n c nhn thi nh!

T? ?i?n ny c ?u ?i?m ? cch trnh by ngh?a. C?ng gi?ng nh? cc t? ?i?n khc th cc ngh?a ???c s?p x?p theo t?n su?t xu?t hi?n, Macmillan bin so?n h? th?ng, ??y ?? v chi ti?t ngh?a c?a t? theo trnh t? h?p l nh?t. V d? hay, c th? ghi nh? t?t. Th? dng t? ?i?n ny ?? c?m nh?n v yu ti?ng M? h?n.Download ? ?Y

Ch : Khi kh?i ??ng ch??ng trnh s? c 1 l?i v? Java th cc b?n down FILE NY vchp ? vo th? m?c nh? ???ng d?n d??i

C:\Program Files\Macmillan Dictionaries\Macmillan English Dictionary 2nd Edition\greprefs

Nh? v?y mnh ? hon t?t bi gi?i thi?u v? 5 t? ?i?n m theo mnh x?ng ?ng v?i cc b?n nh?t. C nhn mnh c?m th?y nh?ng t? ?i?n Anh Vi?t, ch?ng nh?ng khng chn th?c v? ngh?a, m cn khi?n cc b?n m?t d?n c?m quan v t? duy theo ki?u n??c ngoi. D? nhin nh? th? th ?? nh?y bn s? khng th? cao b?ng h?c t? ?i?n Anh Anh. C th? kh v?i ng??i m?i h?c, nh?ng d?n d?n, nh?ng ci tn nh? L?c Vi?t s? khng thu ht ???c b?n n?a ?u. Tin mnh ?i.

Chc cc b?n h?c t?t Ti?ng Anh. Chc di?n ?n gstt.vn pht tri?n, ?? l?n sau, l?n sau n?a, mnh c th? post nh?ng bi t?ng k?t nh? th? ny v?i ??ng l?c v kh th? m?i!
Đã có 7 đánh giáThank Thu lại Lý do
teddy + 3 C? v? nhi?t tnh!
saycheese96 + 3 C? v? nhi?t tnh!
sakura + 3
maithu + 3 ?i?n ton ?m my thng minh
Huntkiller + 3 C? v? nhi?t tnh!
hocmai + 3 C? v? nhi?t tnh!
IMO + 3 C? v? nhi?t tnh!

Tổng đánh giá: Thank + 21   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118

Bài

67

Fan

4147

Điểm

Quản trị viên

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Thank
685
Đăng lúc 19/2/2012 00:30:51 |Hiện toàn bài
M?t bi vi?t cng phu, mnh dng babylon ???c m?y hm th b? expired. Ch?c gi? t?i con "Lingoes" v? dng thi.
Cm ?n T?ng V?n Bnh r?t nhi?u.
LEADER OF GSTTVN GR
Nick: luongvanthien_92@yahoo.com.vn ---- Email: thienctnb@gmail.com
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Bài

0

Fan

30

Điểm

Thành viên

Rank: 2Rank: 2

Thank
0
Đăng lúc 19/2/2012 01:27:16 |Hiện toàn bài
Yu b?n Bnh qu! Moah...moah!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13

Bài

15

Fan

666

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
313
Đăng lúc 19/2/2012 01:36:32 |Hiện toàn bài
Ancon g?i lc 19/2/2012 01:27
Yu b?n Bnh qu! Moah...moah!!!!

B?n Tr?n Tu?n An - Khoa 29,5 ?H Ngo?i th??ng qu khen. Hehe.
Đã có 1 đánh giáThank Thu lại Lý do
Ancon + 3 C?m ?n ?!!!! C? PR ?i =))

Tổng đánh giá: Thank + 3   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Thank
498
Đăng lúc 19/2/2012 09:19:09 |Hiện toàn bài
Tr?i, nh em c my tnh nh?ng ko c m?ng, c?u hnh kh, ch?n ph?n m?m g ?y, anh Bnh, anh An, anh Thi?n, cc anh ch? gi?i thi?u em ?i.
Đã có 1 đánh giáThank Thu lại Lý do
tangbinh + 3

Tổng đánh giá: Thank + 3   Xem tất cả

I love you, GSTTers!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Bài

0

Fan

73

Điểm

Thành viên

Rank: 2Rank: 2

Thank
1
Đăng lúc 19/2/2012 09:33:45 |Hiện toàn bài
?ng l s?p tr? thnh nghin c?u sinh c khc anh Bnh snh v? ci ny th?t
tangbinh: B?n Tr?n Tu?n An - Khoa 29,5 ?H Ngo?i th??ng qu khen. Hehe.

Anh ny c?ng gi?i khng km
Đã có 1 đánh giáThank Thu lại Lý do
tangbinh + 3

Tổng đánh giá: Thank + 3   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Thank
37
Đăng lúc 19/2/2012 09:43:30 |Hiện toàn bài
V?y l BOSS ??u tin c?a mn Anh ? l? di?n trong 4rum c?a gsttvn! C?m ?n anh T?NG V?N BNH r?t nhi?u! Em n?m nay thi kh?i D! Hi v?ng anh s? cng v?i cc anh gia s? khc s? st cnh cng mem 94 qua k thi ?H l?n ny!
Đã có 1 đánh giáThank Thu lại Lý do
tangbinh + 3

Tổng đánh giá: Thank + 3   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13

Bài

15

Fan

666

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
313
Đăng lúc 19/2/2012 10:32:16 |Hiện toàn bài
becksphanduy g?i lc 19/2/2012 09:19
Tr?i, nh em c my tnh nh?ng ko c m?ng, c?u hnh kh, ch?n ph?n m?m g ?y, anh  ...

Em Becks thn,

Em c th? dng Lingoes - T? ?i?n mi?n ph ?a ngn ng?. V?a g?n nh? v ??y ??. T?t c? cc t? ?i?n trn anh ??u post link download, khng ph?i l t? ?i?n Online ?u nh. Ch? ring Lingoes. c thm tch h?p m?y t? ?i?n d?ch (nh? Google Translate), KHI DNG NH?NG T? ?I?N ?, m?i c?n m?ng em .

Chc vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13

Bài

15

Fan

666

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
313
Đăng lúc 19/2/2012 10:34:17 |Hiện toàn bài
hocmai g?i lc 19/2/2012 09:33
?ng l s?p tr? thnh nghin c?u sinh c khc anh Bnh snh v? ci ny th?t

A ...

Anh sao l?i lm nghin c?u sinh ???c. Nh kinh t? h?n hoi ??y. Hehe, c? m ??y l t??ng lai, ch?a bn. By gi? l Newbie c?a gstt.vn, c? bi?t th? ?
Đã có 1 đánh giáThank Thu lại Lý do
hocmai + 3 ?ng h? 1 ci!

Tổng đánh giá: Thank + 3   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13

Bài

15

Fan

666

Điểm

Siêu quản lý

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

Thank
313
Đăng lúc 19/2/2012 10:39:44 |Hiện toàn bài
HBK g?i lc 19/2/2012 09:43
V?y l BOSS ??u tin c?a mn Anh ? l? di?n trong 4rum c?a gsttvn! C?m ?n anh T?NG V ...

Thn em Bch Khoa (g?i th? ? nh)

Anh ch? gp vui 1 bi v?y thi. Ch? ?? x?ng b, x?ng BOSS, th ph?i c?n th? h? m?i nh? cc em ch?. Ng??i ta g?i vui l Ho?t no vin ?y m.

Anh s? c? g?ng gi? lin l?c v?i web v forum th??ng xuyn. Nh?ng m ?? gi? ???c l?a th ch? c cc em m?i quy?t ??nh ???c. Ku g?i m?nh vo nh. Cc em ph?i xy d?ng di?n ?n nh? nh c?a cc em v?y. Nh? ??y!
Đã có 2 đánh giáThank Thu lại Lý do
hocmai + 3 C? v? nhi?t tnh!
IMO + 3 C? v? nhi?t tnh!

Tổng đánh giá: Thank + 6   Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|GSTT GROUP - Light the way! Sharing the value

GMT+7, 1/5/2016 07:27 , Processed in 0.160922 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz Việt Nam X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

Lên trên